Over ons

Bedrijfshistorie

Als koetsier in dienst van Mr. H.F. van Meurs, oud-burgemeester van Harderwijk, reed Johannes Rekers dagelijks de oud-burgemeester naar Harderwijk. De heer Van Meurs, die huize Hulshorst bewoonde, had een rijtuig laten maken met massieve rubberbanden. Bij het overlijden van de oud-burgemeester in 1887 kreeg de heer Rekers dit rijtuig in eigendom en het was in die tijd de hoogste luxe om een toertje met dit rijtuig te maken met de heer Rekers met hoge hoed op de bok. Dit eerste voertuig was aanzet tot het hedendaagse bedrijf.

Omstreeks 1910 vestigde de heer Johannes Rekers een stalhouderij en rijtuigenverhuurbedrijf in het koetshuis van notaris Vitringa, dat bij hotel Ittmann behoorde.

Later kocht de heer Rekers het dubbele huis, tegenover het hotel aan de Laan. Zijn enige dochter trouwde met Peter van de Pol.

In de latere jaren werd het dubbele huis tegenover het hotel afgebroken en werd een in die tijd modern autobedrijf gevestigd van de firma P. van de Pol, waaraan verbonden garages, reparatie inrichting, autoboxen, ziekenautopost, taxibedrijf, autoverhuur en andere aanverwante zaken.

In 2002 is het bedrijf verhuisd naar het industrieterrein Lepelingen te Nunspeet aan de Marconiweg. En vanuit deze moderne locatie wordt een grote diversiteit aan diensten op het gebied van personenvervoer aangeboden.

Tegenwoordig is het bedrijf nog altijd gevestigd in het pand aan de Marconiweg te Nunspeet en vanuit daar wordt aansturing gegeven aan het moderne wagenpark en ervaren chauffeurs.